Polska wersja English version

OSTATNI TOM

T. VI  – MAŁGORZATA GERON, JERZY MALINOWSKI, Manifesty polskiej awangardy artystycznej: Formiści – Bunt – Jung Idysz 1917–1922, red. GRAŻYNA RAJ

T. VI – MAŁGORZATA GERON, JERZY MALINOWSKI, Manifesty polskiej awangardy artystycznej: Formiści – Bunt – Jung Idysz 1917–1922, red. GRAŻYNA RAJ

Spis treści: Od redakcji (Jerzy Malinowski); Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Manifesty awangardy; Część I.  Małgorzata Geron, Formiści; Część II. Jerzy Malinowski, Bunt; Część III. Jerzy Malinowski, Jung Idysz i żydowskie środowisko artystyczne „nowej sztuki” w Polsce. [Każda część zawiera: Wstęp, Ilustracje, Antologię tekstów).

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2019  ISBN 978-83-65480-37-8 (358 s.)   [Pozycja dofinansowana ze środków MKiDK]