Polska wersja English version

TOMY ARCHIWALNE

PUBLIKACJE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

MKIDN oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
T. V -  ENGELBERT KAEMPFER, Japonia: spojrzenie na kulturę Tokugawów [1727], tłumaczenie i opracowanie MACIEJ TYBUS, red. GRAŻYNA RAJ

T. V - ENGELBERT KAEMPFER, Japonia: spojrzenie na kulturę Tokugawów [1727], tłumaczenie i opracowanie MACIEJ TYBUS, red. GRAŻYNA RAJ

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2018 (578 s.) 

ISBN 978-83-65480-18-7

 

T. IV -  KIRA BANASIŃSKA, Autobiografia, przekład, wstęp i przypisy MAŁGORZATA REINHARD-CHLANDA, red. GRAŻYNA RAJ

T. IV - KIRA BANASIŃSKA, Autobiografia, przekład, wstęp i przypisy MAŁGORZATA REINHARD-CHLANDA, red. GRAŻYNA RAJ

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2018  

ISBN 978-83-65480-44-6 (214 s.) 

Tom / Vol. III -  ŁUKASZ KOSSOWSKI, MAŁGORZATA MARTINI (współpraca), Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice / A Great Wave. Inspiration from Japanese art in Polish painting and graphic art

Tom / Vol. III - ŁUKASZ KOSSOWSKI, MAŁGORZATA MARTINI (współpraca), Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice / A Great Wave. Inspiration from Japanese art in Polish painting and graphic art

Spis treści: Jerzy Malinowski, Od redakcji; Małgorzata Martini,  Część I – Kolekcja; Łukasz Kossowski, Część II – Wielka fala; Łukasz Kossowski – Część III - Album 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2016 (356 s.)      

ISBN 978-83-62737-80-2 

Tom / Vol. II: EUGENIA MARKOWA [Szwarc], Wybór / Choise, przekład JAKUB JEDLIŃSKI, wstęp, redakcja naukowa i przypisy ELEONORA JEDLIŃSKA

Tom / Vol. II: EUGENIA MARKOWA [Szwarc], Wybór / Choise, przekład JAKUB JEDLIŃSKI, wstęp, redakcja naukowa i przypisy ELEONORA JEDLIŃSKA

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2015 (136 s.)              

ISBN 978-83-62737-99-4

T. I A: IZABELA Z FLEMMINGÓW CZARTORYSKA, Podróż do Anglii. Dziennik podróży po Anglii i Szkocji w roku 1790, opracowanie i wprowadzenie AGNIESZKA WHELAN, tłumaczenie ZDZISŁAW ŻYGULSKI JUN. I AGNIESZKA WHELAN

T. I A: IZABELA Z FLEMMINGÓW CZARTORYSKA, Podróż do Anglii. Dziennik podróży po Anglii i Szkocji w roku 1790, opracowanie i wprowadzenie AGNIESZKA WHELAN, tłumaczenie ZDZISŁAW ŻYGULSKI JUN. I AGNIESZKA WHELAN

Spis treści: Teresa Grzybkowska, Porozumienie ponad czasem. Profesor Zdzisław Żygulski jun. i księżna Izabela Czartoryska; Agnieszka Whelan, Wstęp; Agnieszka Whelan, W poszukiwaniu uroczych widoków, przemysłu i dobrego rządu; Izabela Czartoryska, Tour through England; Faksymile.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2015 (206 s.)

ISBN 978-83-62737-84-0

 

Vol. I B: IZABELA CZARTORYSKA NÉE FLEMMING, Tour through England. Diary of Princess Izabella Czartoryska from travels around England and Scotland in 1790, edited with an introduction by AGNIESZKA WHELAN, translated by AGNIESZKA WHELAN and ZDZISŁAW ŻYGULSK

Vol. I B: IZABELA CZARTORYSKA NÉE FLEMMING, Tour through England. Diary of Princess Izabella Czartoryska from travels around England and Scotland in 1790, edited with an introduction by AGNIESZKA WHELAN, translated by AGNIESZKA WHELAN and ZDZISŁAW ŻYGULSK

Contents: Agnieszka Whelan, Preface; Agnieszka Whelan, In search of delightful prospects, industry and good government; Izabela Czartoryska, Tour through England; Facsimile; Teresa Grzybkowska, Understanding across time: Professor Zdzisław Żygulski jun. and Princess Izabela Czartoryska.

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw–Toruń 2015 (208 pp.)

ISBN 978-83-62737-85-7