Polska wersja English version

Strona główna

Źródła do dziejów sztuki / Sources for art  history – to seria Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, w której wydawane są opracowania dokumentów dotyczących twórczości i życia artystycznego, źródła literackie (w tym pamiętniki artystów i ludzi sztuki) i wizualne (w tym ikonograficzne) do dziejów sztuk plastycznych i performatywnych, antologie krytyki artystycznej i myśli o sztuce.

Podseria A zawiera publikacje w polskiej wersji językowej. Podseria B – w języku angielskim.

 


REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Prof. dr. hab. Jerzy Malinowski (PISnSŚ) –  redaktor /  editor-in-chief